Arrangementer 

Året rundt arrangeres der mange forskellige arrangementer med udgangspunkt i kirken eller menighedshuset Kirkeladen.

I menuerne til højre kan du vælge, hvad du ønsker at få yderligere oplysninger om. Arrangementerne omtales endvidere i dagspressen.

Aktiviteterne gennemføres på forskellige tidspunkter af året, nogle gange som enkeltstående arrangementer, andre gange som sammenhængende forløb.

I kalenderen til venstre kan du se, hvornår de enkelte ting finder sted, og læse mere om dem.

Du kan få yderligere oplysninger på kirkekontoret eller m.h.t. babysalmesang hos sognemedhjælper Karen Krøjgaard.