Onsdag d. 9. december 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Medvirkende
Inge Marie Kirketerp Hansen