Menighedsrådet består af 12 valgte medlemmer. Hertil kommer Gjellerup Kirkes 3 præster, der er fødte medlemmer af menighedsrådet.
Desuden vælger de ansatte en medarbejderrepræsentant, som dog ikke har stemmeret.
 
Menighedsrådet har en officiel email-adresse: gjellerup.sogn@km.dk
 
Formand 
Ane Marie Mortensen
Nygårdparken 65
7400 Herning
23478029
 
Næstformand
Henrik Kristoffersen
Toftegårdvej 20
7400 Herning
20999993
Valgbestyrelsen
 
Kasserer
Inge Gram Rasmussen
Lærkevej 8
7400 Herning
 
Kontaktperson
Poul Nissen
Vestertorp 56 
7400 Herning
97118082
pni@nissen.mail.dk
Kirke- og kirkegårdsudvalg
 
Kirkeværge
Inge Henriksen
Duevej 7
7400 Herning
21486820
 
Sekretær
Poul Risager 
Vestertorp 33E
7400 Herning
Sekretær
2078 8887
risager.poul@gmail.com
 
Bitten Damgaard
Lundvej 8
7400 Herning
 
Anders Knudsen
Gjellerupbakken 7
7400 Herning
9711 8153
anders.knudsen@rm.dk
Kirke- og kirkegårdsudvalg, valgbestyrelse

 

Kirsten Nørgaard
Gudumkjærvej 9
7400 Herning
2834 1684
kirstenkjaernoergaard@gmail.com

 
Lis Rahbek
Elmegade 18
7400 Herning
9711 6318
elise@dlgmail.dk
Kirke- og kirkegårdsudvalg

Dennis Leo Nande
Ravnsbjerg Krat 5
7400 Herning
2536 6114
dennis@nande.eu
Formand for valgbestyrelse

Chris Østergaard
Højen 13
7400 Herning
2585 1181
chris.oestergaard@fiberpost.dk
Kirke- og kirkegårdsudvalg
 
Medarbejderrepræsentant
Finn Mundbjerg (Kirketjener)
Ravnebjervej 40
7400 Herning
2323 4717