"Børnekirken er navnet på Gjellerup Kirkes tilbud til børn under prædiken. Som enhed er Børnekirken tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).

Når der er børnekirke i forbindelse med en gudstjeneste, inviteres børnene til at forlade gudstjenesten under den sidste salme før prædiken. Sammen med de frivillige, som er ansvarlige for børnekirken, tilbringer de tid med fortælling, leg og aktiviteter i Kirkeladen. De kommer tilbage til kirken under nadveren. Har man som barn brug for at have sin egen voksen med, er de meget velkomne!

Du kan i højre side se hvilke søndage, der er børnekirke.

Børnekirken er en del af kirkens dåbsoplæring. Børnekirkens ledere kan til enhver tid få råd og vejledning af den kirkebogsførende præst eller af kirke- og kulturmedarbejderen.

Læs mere om børnekirke her.

Normalt forløb i børnekirken

Kordegnen annoncerer børnekirken efter dåbssalmen. En leder, som sidder i kirken, følges med børnene over i Kirkeladen.

I børnekirken fortælles der bibelhistorier, der synges sange og leges og laves forskellige aktiviteter. Børnene følges over i kirken under nadveren, så de har mulighed for at deltage.

Børneattest

Loven foreskriver, at der indhentes børneattester for alle "personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år". Reglen gælder for personer over 15 år. Kontaktpersonen har ansvaret for, at der indhentes børneattester på de frivillige ledere.

Frivillig

Som ”leder” i børnekirken hjælper du med at stå for børnekirke en eller flere gange om året. Der er altid to voksne med.

Har du lyst til at være en del af lederflokken i børnekirken, er du meget velkommen til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder, Karen Krøjgaard, på tlf. nr.: 6122 3906 eller mail: kakr@km.dk.