Alle børn på tredje klassetrin i Gjellerup sogn tilbydes en indledende konfirmationsforberedelse – kaldet MINIKONFIRMAND. Et MINI-forløb om, hvad kirken og kristendommen er.

Vi mødes otte gange og snakker hver gang om en ny ting eller et nyt sted i kirken. Vi hører bibelfortællinger og synger sammen. Vi går i konfirmandstuen og får forfriskning, hvorefter vi leger eller laver en aktivitet. Når forløbet er slut inviterer vi forældre og søskende til en afslutning og giver dem et indblik i, hvad vi har været omkring.

Grundet COVID-19 situationen har sidste års 3. årgang fra Lindbjergskolen ikke haft mulighed for at være med til minikonfirmand i foråret 2020, som det var planen.
Derfor inviteres de nu, som 4. klasses elever til minikonfirmand i efteråret 2020.

Læs invitationen her - og find tilmeldingsskemaet her

 
 

Et forløb kunne se ud som følger:

Hvad bruges døbefonten til?
Hvorfor bliver man døbt?
Hvad er en gudmor?
 
Vi fortæller om dengang Jesus blev døbt af sin fætter, Johannes. Vi lærer en dåbssalme og snakker om, hvad de tre håndfulde vand betyder.
 
Når vi har fået os en forfriskning laver vi hver især et dåbslys til minde om den dag vi til minikonfirmand snakkede om dåben og døbefonten – og måske til minde om vores egen dåb.