Vedtægt for Urnehaven afd. 07.

Gravstedernes størelse.  

Et urnegravsted er 2,25 m2 stort. Heri kan nedsættes 4 urner. Brugsretten til gravstedet erhverves for mindst 15 år =  fredningsperioden. 

Afgrænsning.

De enkelte urnegravsteder afgrænses indbyrdes ved en fælles chausseskant på alle sider. Bagtil indkredser gravene en ensartet fællesbeplantning. Alle gange henligger i græs. Kirkegården alene beplanter og vedligeholder fællesbeplantningen, græsgange og chausseskanter. 

Mindesten.

Antal: Der må kun anbringes en mindesten på hver urnegravsted.

Størelse indtil 65 cm. bred og 45 cm. høj, incl. evt. sokkel.

Materialer: Granit. Udformning: Fri.

Anbringelse: Mindestenene skal anbringes midt på gravstedet, i en afstand af 20 cm. fra bagerste chausseskant, efter kirkegårdens anvisning.

Beplantning.

Gravstedernes beplantning må søges tilpasset urnegravstedernes størelse. Der må ikke plantes større buske og træer.

Vedligeholdelse.

Det påhviler gravstedsbrugerne at drage omsorg for gravenes ren og vedligeholdelse. Kirkegården kan overtage ren og vedligeholdelsen, 

Infrielse.

Efter den til enhver tid gældende takst.