Henvendelse om vielse i Gjellerup Kirke sker til kirkekontoret. Vi anbefaler, at aftale om vielse i Gjellerup Kirke træffes i meget god tid. 

For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattest, der ikke må være over fire måneder gammel. En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder de gældende betingelser for at indgå ægteskab. Nogle uger før vielsen afleveres prøvelsesattest til kirkekontoret.

Ansøgning om prøvelsesattest sker på Borger.dk. Man kan blive viet i folkekirken, når blot en af parterne er medlem af folkekirken.

Et borgerligt indgået ægteskab kan senere få kirkens velsignelse.

Klik evt. på www.personregistrering.dk for at få yderligere oplysninger.